HOOLEKOGU KOOSSEIS

Marek Mettas Maikellukese rühma esinadaja, hoolekogu esimees

Triin Koppelmann Lumikellukese rühma esindaja

Kristina Redlich Karukella rühma esindaja

Siret Krill Kurekella rühma esindaja

Heli Riim Mesikella rühma esindaja

Kadi Arro Sinikellukese rühma esindaja

Lilit Kadarpik õpetajate esindaja

Tiina Roosimägi Rapla Vallavalitsuse esindaja